Participación en plans e programas

Neste apartado recóllese a participación da cidadanía na elaboración dos instrumentos de planificación da Administración autonómica, ao abeiro do disposto no artigo 5.2 do Decreto 97/2020, do 25 de xuño, polo que se regulan determinados instrumentos para a xestión, a avaliación, a supervisión e a mellora da calidade no sector público autonómico de Galicia.

Pechado o prazo de participación

Plan director do sector da loxística industrial

Pechado o prazo de participación

Plan director da industria metalmecánica

Pechado o prazo de participación

Plan director do sector forestal-madeira

Recibíronse 6 achega/opinión para esta participación

Pechado o prazo de participación

Plan director da industria das TIC

Recibiuse 1 achega/opinión para esta participación

Pechado o prazo de participación

Plan director da construción naval

Pechado o prazo de participación

Plan director da automoción

Pechado o prazo de participación

Estratexia Galega de Saúde 2030

Recibíronse 16 achega/opinión para esta participación

Pechado o prazo de participación

Plan de Xestión de Residuos Municipais de Galicia 2023-2030 (PXRMG)

Recibíronse 10 achega/opinión para esta participación

Pechado o prazo de participación

Estratexia de Inclusión Social de Galicia 2023-2030

Recibíronse 6 achega/opinión para esta participación