Plans específicos de riscos de xestión e medidas antifraude

Neste apartado poden consultarse os plans específicos de prevención de riscos de xestión e medidas antifraude dos distintos departamentos e entidades da Xunta de Galicia.

O 10 de decembro de 2021 o Consello da Xunta de Galicia aprobou o Plan xeral de prevención de riscos de xestión e medidas antifraude da Xunta de Galicia. O devandito documento configúrase como un instrumento do sector público autonómico galego que ten por finalidade a xestión e avaliación dos riscos de xestión, incluída a fraude, para dar soporte aos procesos de planificación, toma de decisións e execución das actividades que realiza a administración autonómica.

O plan recolle unha análise dos principais riscos de xestión detectados, que afectan a toda a organización, e unha serie de medidas de minimización dos devanditos riscos, que resultan aplicables de xeito inmediato a todos os órganos e entidades que conforman a administración xeral e o sector público autonómico.

Porén, unha correcta metodoloxía esixe que en cada órgano e entidade se proceda a realizar unha axeitada e individualizada análise dos riscos en función da súa actividade, polo que este plan debe completarse con plans específicos de prevención de riscos de xestión de cada un deles, que serán aprobados pola persoa titular da consellería correspondente.

A urxencia derivada da Orde HFP/1030/2021 fixo necesario articular un sistema de fases para a aprobación dos distintos plans específicos de prevención de riscos de xestión e medidas antifraude comezando a primeira fase por aqueles centros directivos ou entidades que xestionen fondos do Mecanismo de Recuperación e Resiliencia.

En cumprimento desta previsión, desde decembro de 2021 os distintos departamentos foron elaborando e aprobando os correspondentes plans específicos de prevención de riscos de xestión e medidas antifraude, que se poñen a disposición da cidadanía neste apartado.

Resultoulle útil a información?

Se o desexa, tamén pode deixar unha suxestión ou proposta de mellora sobre esta páxina
Dispón dun número limitado de 1000 caracteres para a súa mensaxe