Comité de ética

Neste apartado pódese consultar a información relativa ao Comité de ética da Xunta de Galicia.

O 28 de abril de 2022 constituíuse o Comité de ética da Xunta de Galicia, previsto no Plan xeral de prevención de riscos de xestión e medidas antifraude da Xunta de Galicia.

Este comité configúrase no propio Plan xeral de prevención de riscos de xestión e medidas antifraude da Xunta de Galicia como un órgano de asesoramento sobre o cumprimento da política de integridade e, en especial, sobre o tratamento das denuncias por irregularidades.

Composición

  • Presidencia: Andrea Garrido Juncal, profesora contratada doutora do Departamento de Dereito Público e Teoría do Estado da Facultade de Dereito da Universidade de Santiago de Compostela
  • Secretaría: Patricia Brión Cabanelas, auditora da Dirección Xeral de Simplificación Administrativa
  • Vogais
    • Santiago González Serrano, secretario da Comisión de Transparencia de Galicia adscrita á institución do Valedor do Pobo
    • María Aránzazu Portabales Santomé, subdirectora xeral de Fiscalización e Control Interno da Intervención Xeral da Comunidade autónoma
    • Isabel Torralba Mena, xefa do Gabinete de Asesoramento e Apoio á Actualización Normativa da Asesoría Xurídica Xeral

Resultoulle útil a información?