VICEPRESIDENCIA SEGUNDA E CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPRESA E INNOVACIÓN

Estrutura orgánica e funcional

Vicepresidencia segunda e Consellería de Economía, Empresa e Innovación 

Axencia Galega de Innovación

Instituto Galego do Consumo e da Competencia

Instituto Enerxético de Galicia

Axencia Galega da Industria Forestal

Instituto Galego de Promoción Económica