VICEPRESIDENCIA PRIMEIRA E CONSELLERÍA DE PRESIDENCIA, XUSTIZA E TURISMO

Estrutura orgánica e funcional

Vicepresidencia primeira e Consellería de Presidencia, Xustiza e Turismo

Axencia de Turismo de Galicia 

Academia Galega de Seguridade Pública

Axencia Galega de Emerxencias