Plans e programas anuais/plurianuais

Neste apartado recóllense os diferentes Plans e programas anuais/plurianuais. Empregando as opcións de busca dispoñibles pódense filtrar por departamentos e/ou áreas temáticas.
Frecuencia de actualización: continua
Ten dispoñibles para consulta 22 actuacións da Vicepresidencia primeira e C. de Economía, Industria e Innovación :
Vicepresidencia primeira e C. de Economía, Industria e Innovación; Secretaría Xeral de Industria

Plan de inspección en materia de seguridade industrial 2022

Vicepresidencia primeira e C. de Economía, Industria e Innovación

Plan de inspección en materia de seguridade industrial 2021

Vicepresidencia primeira e C. de Economía, Industria e Innovación

Plan de inspección Ecommerce do Instituto Galego de Consumo e da Competencia para o ano 2021

Vicepresidencia primeira e C. de Economía, Industria e Innovación

Estratexia integral de optimización loxística de Galicia

Vicepresidencia primeira e C. de Economía, Industria e Innovación

Plan de inspección en materia de seguridade industrial na Comunidade Autónoma de Galicia 2019

Vicepresidencia primeira e C. de Economía, Industria e Innovación

Estratexia de aforro e eficiencia enerxética no sector público autonómico de Galicia 2015-2020

Vicepresidencia primeira e C. de Economía, Industria e Innovación

Plan Estratéxico de Impulso ao Comercio 2015-2020

Vicepresidencia primeira e C. de Economía, Industria e Innovación

Axenda da competitividade Galicia: Industria 4.0