Plans e programas anuais/plurianuais

Neste apartado recóllense os diferentes Plans e programas anuais/plurianuais. Empregando as opcións de busca dispoñibles pódense filtrar por departamentos e/ou áreas temáticas.
Frecuencia de actualización: continua
Ten dispoñibles para consulta 15 actuacións da Vicepresidencia Primeira e Consellería de Presidencia, Xustiza e Deportes :
Vicepresidencia Primeira e Consellería de Presidencia, Xustiza e Deportes

Plan de Protección Civil de Atención ao Peregrino 2021 (PAP 2021)

Vicepresidencia Primeira e Consellería de Presidencia, Xustiza e Deportes

Plan anual da cooperación galega 2020

Vicepresidencia Primeira e Consellería de Presidencia, Xustiza e Deportes

Plan anual da cooperación galega 2019

Vicepresidencia Primeira e Consellería de Presidencia, Xustiza e Deportes

Plan de renovación do equipamento mobiliario da Administración de Xustiza en Galicia

Vicepresidencia Primeira e Consellería de Presidencia, Xustiza e Deportes

IV Plan director da cooperación galega (2018-2021)

Vicepresidencia Primeira e Consellería de Presidencia, Xustiza e Deportes

Plan anual da cooperación galega 2018

Vicepresidencia Primeira e Consellería de Presidencia, Xustiza e Deportes

Estratexia Galega de Acción Exterior

Vicepresidencia Primeira e Consellería de Presidencia, Xustiza e Deportes; C. de Facenda e Administración Pública

Plan de Mellora da Contratación Pública 2014-2016

Vicepresidencia Primeira e Consellería de Presidencia, Xustiza e Deportes

Plan de Investimentos Conxuntos da Eurorrexión 2014-2020

Vicepresidencia Primeira e Consellería de Presidencia, Xustiza e Deportes

Programa de impulso democrático da Xunta de Galicia 2015-2016