Plans e programas anuais/plurianuais

Neste apartado recóllense os diferentes Plans e programas anuais/plurianuais. Empregando as opcións de busca dispoñibles pódense filtrar por departamentos e/ou áreas temáticas.


Frecuencia de actualización: continua

Ten dispoñibles para consulta 13 actuacións:

C. de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades

Estratexia de Educación Dixital 2030

C. de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades

Estratexia Galega de Linguas Estranxeiras 2030

C. de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades

Plan de Dotación de Infraestruturas Educativas en Galicia 2016-2021

C. de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades

Estratexia Galega para a Educación Dixital 2020 - Edudixital

C. de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades

Plan LÍA 2016-2020 de Bibliotecas Escolares para a Lectura, a Información e a Aprendizaxe

C. de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades

Plan Galego de Financiamento Universitario 2016-2020

C. de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades

Estratexia Galega de Convivencia Escolar

C. de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades

Plan Proxecta

C. de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades

Plan Estratéxico da Cidade da Cultura 2012-2018