Plans e programas anuais/plurianuais

Neste apartado recóllense os diferentes Plans e programas anuais/plurianuais. Empregando as opcións de busca dispoñibles pódense filtrar por departamentos e/ou áreas temáticas.
Frecuencia de actualización: continua
Ten dispoñibles para consulta 22 actuacións da Consellería de Economía, Industria e Innovación :
Consellería de Economía, Industria e Innovación

Plan de inspección en materia de seguridade industrial 2022

Consellería de Economía, Industria e Innovación

Plan de inspección en materia de seguridade industrial 2021

Consellería de Economía, Industria e Innovación

Estratexia integral de optimización loxística de Galicia

Consellería de Economía, Industria e Innovación

Plan Estratéxico de Impulso ao Comercio 2015-2020

Consellería de Economía, Industria e Innovación

Axenda da competitividade Galicia: Industria 4.0