Plans e programas anuais/plurianuais

Neste apartado recóllense os diferentes Plans e programas anuais/plurianuais. Empregando as opcións de busca dispoñibles pódense filtrar por departamentos e/ou áreas temáticas.
Frecuencia de actualización: continua
Ten dispoñibles para consulta 23 actuacións da Vicepresidencia primeira e C. de Presidencia, Xustiza e Turismo :
Vicepresidencia primeira e C. de Presidencia, Xustiza e Turismo

Plan de Protección Civil de Atención ao Peregrino 2021 (PAP 2021)

Vicepresidencia primeira e C. de Presidencia, Xustiza e Turismo

Plan anual da cooperación galega 2020

Vicepresidencia primeira e C. de Presidencia, Xustiza e Turismo

Plan Estratéxico do Xacobeo 2021

Vicepresidencia primeira e C. de Presidencia, Xustiza e Turismo

Plan anual da cooperación galega 2019

Vicepresidencia primeira e C. de Presidencia, Xustiza e Turismo

Plan de renovación do equipamento mobiliario da Administración de Xustiza en Galicia

Vicepresidencia primeira e C. de Presidencia, Xustiza e Turismo

IV Plan director da cooperación galega (2018-2021)

Vicepresidencia primeira e C. de Presidencia, Xustiza e Turismo

Plan anual da cooperación galega 2018

Vicepresidencia primeira e C. de Presidencia, Xustiza e Turismo

Estratexia Galega de Acción Exterior

Vicepresidencia primeira e C. de Presidencia, Xustiza e Turismo

Plan de accesibilidade turística de Galicia e do Camiño de Santiago 2016-2019

Vicepresidencia primeira e C. de Presidencia, Xustiza e Turismo

Estratexia 2020 do Turismo de Galicia