Plans e programas anuais/plurianuais

Neste apartado recóllense os diferentes Plans e programas anuais/plurianuais. Empregando as opcións de busca dispoñibles pódense filtrar por departamentos e/ou áreas temáticas.


Frecuencia de actualización: continua

Ten dispoñibles para consulta 2 actuacións:

C. de Infraestruturas e Mobilidade; Axencia Galega de Infraestruturas

Plan de seguridade viaria de Galicia 2022-2025

C. de Infraestruturas e Mobilidade

Plan de Seguridade Viaria de Galicia 2016-2020