Plans e programas anuais/plurianuais

Neste apartado recóllense os diferentes Plans e programas anuais/plurianuais. Empregando as opcións de busca dispoñibles pódense filtrar por departamentos e/ou áreas temáticas.
Frecuencia de actualización: continua
Ten dispoñibles para consulta 1 actuacións da C. de Emprego e Igualdade :
C. de Promoción do Emprego e Igualdade; Instituto Galego de Seguridade e Saúde Laboral

Estratexia de Seguridade e Saúde no Traballo de Galicia: Horizonte 2027