Plans e programas anuais/plurianuais

Neste apartado recóllense os diferentes Plans e programas anuais/plurianuais. Empregando as opcións de busca dispoñibles pódense filtrar por departamentos e/ou áreas temáticas.
Frecuencia de actualización: continua
Ten dispoñibles para consulta 9 actuacións da C. de Educación, Universidade e Formación Profesional :
C. de Educación, Universidade e Formación Profesional

Plan de Dotación de Infraestruturas Educativas en Galicia 2016-2021

C. de Educación, Universidade e Formación Profesional

Estratexia Galega para a Educación Dixital 2020 - Edudixital

C. de Educación, Universidade e Formación Profesional

Plan Galego de Financiamento Universitario 2016-2020

C. de Educación, Universidade e Formación Profesional

Estratexia Galega de Convivencia Escolar

C. de Educación, Universidade e Formación Profesional

Plan Proxecta

C. de Educación, Universidade e Formación Profesional

Plan de Emprendemento no Sistema Educativo de Galicia - Eduemprende

C. de Educación, Universidade e Formación Profesional

Plan galego de potenciación das linguas estranxeiras