Plans e programas anuais/plurianuais

Neste apartado recóllense os diferentes Plans e programas anuais/plurianuais. Empregando as opcións de busca dispoñibles pódense filtrar por departamentos e/ou áreas temáticas.
Frecuencia de actualización: continua
Ten dispoñibles para consulta 10 actuacións da C. de Cultura, Educación e Universidade :
C. de Cultura, Educación e Universidade

Plan Galego de Financiamento Universitario 2016-2020

C. de Cultura, Educación e Universidade

Estratexia Galega de Convivencia Escolar

C. de Cultura, Educación e Universidade

Plan Proxecta

C. de Cultura, Educación e Universidade

Plan Estratéxico da Cidade da Cultura 2012-2018

C. de Cultura, Educación e Universidade

Plan galego de potenciación das linguas estranxeiras