Plans e programas anuais/plurianuais

Neste apartado recóllense os diferentes Plans e programas anuais/plurianuais. Empregando as opcións de busca dispoñibles pódense filtrar por departamentos e/ou áreas temáticas.
Frecuencia de actualización: continua
Ten dispoñibles para consulta 156 actuacións:
C. de Facenda e Administración Pública

Plan Estratéxico de Galicia 2015-2020

C. de Facenda e Administración Pública

Axenda Dixital de Galicia 2020

C. de Facenda e Administración Pública

Plan de Banda Larga 2020

Vicepresidencia Primeira e Consellería de Presidencia, Xustiza e Deportes; C. de Facenda e Administración Pública

Plan de Mellora da Contratación Pública 2014-2016

Vicepresidencia Primeira e Consellería de Presidencia, Xustiza e Deportes

Plan de Investimentos Conxuntos da Eurorrexión 2014-2020

C. de Infraestruturas e Mobilidade

Plan de Seguridade Viaria de Galicia 2016-2020

C. de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades

Plan Galego de Financiamento Universitario 2016-2020