Plans e programas anuais/plurianuais

Neste apartado recóllense os diferentes Plans e programas anuais/plurianuais. Empregando as opcións de busca dispoñibles pódense filtrar por departamentos e/ou áreas temáticas.
Frecuencia de actualización: continua
Ten dispoñibles para consulta 156 actuacións:
C. de Promoción do Emprego e Igualdade

II Programa da Unidade de Muller e Ciencia 2016-2020

C. de Facenda e Administración Pública

Plan galego de estatística 2017-2021

C. de Política Social e Xuventude

Nova Axenda Social de Galicia

C. de Facenda e Administración Pública

Plan director de Seguridade TIC 2015-2020

C. de Facenda e Administración Pública

Plan de Inclusión Dixital de Galicia 2020

C. de Facenda e Administración Pública

Plan de software libre 2016

C. de Facenda e Administración Pública

Plan de Administración e Goberno Dixitais 2020