Plans e programas anuais/plurianuais

Neste apartado recóllense os diferentes Plans e programas anuais/plurianuais. Empregando as opcións de busca dispoñibles pódense filtrar por departamentos e/ou áreas temáticas.
Frecuencia de actualización: continua
Ten dispoñibles para consulta 114 actuacións:
Vicepresidencia e C. de Presidencia, Administracións públicas e Xustiza

III Plan Director da Cooperación Galega 2014-2017

A Presidencia da Xunta; C. de Política Social

Plan Trabe para a modernización tecnolóxica dos servizos sociais

Vicepresidencia e C. de Presidencia, Administracións públicas e Xustiza

VI Plan Galego para a igualdade entre mulleres e homes. Estratexia 2013-2015

C. de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda

Plan de inspección urbanística para o ano 2013

C. de Economía, Emprego e Industria

Plan estratéxico de RSE de Galicia 2012-2014

C. de Educación, Universidade e Formación Profesional

Plan Proxecta