Plans e programas anuais/plurianuais

Neste apartado recóllense os diferentes Plans e programas anuais/plurianuais. Empregando as opcións de busca dispoñibles pódense filtrar por departamentos e/ou áreas temáticas.
Frecuencia de actualización: continua
Ten dispoñibles para consulta 169 actuacións:
A Presidencia da Xunta; Secretaría Xeral da Emigración

Estratexia Retorna 2020

Vicepresidencia Primeira e Consellería de Presidencia, Xustiza e Deportes

Estratexia Galega de Acción Exterior

C. de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades

Estratexia Galega para a Educación Dixital 2020 - Edudixital