Plans e programas anuais/plurianuais

Neste apartado recóllense os diferentes Plans e programas anuais/plurianuais. Empregando as opcións de busca dispoñibles pódense filtrar por departamentos e/ou áreas temáticas.
Frecuencia de actualización: continua
Ten dispoñibles para consulta 124 actuacións:
A Presidencia da Xunta

Plan de Banda Larga 2020

Vicepresidencia primeira e C. de Presidencia, Xustiza e Turismo; C. de Facenda e Administración Pública

Plan de Mellora da Contratación Pública 2014-2016

Vicepresidencia primeira e C. de Presidencia, Xustiza e Turismo

Plan de Investimentos Conxuntos da Eurorrexión 2014-2020

C. de Infraestruturas e Mobilidade

Plan de Seguridade Viaria de Galicia 2016-2020

C. de Cultura, Educación e Universidade

Plan Galego de Financiamento Universitario 2016-2020

A Presidencia da Xunta

Plan Senda 2020

Vicepresidencia segunda e C. de Economía, Empresa e Innovación

Plan Estratéxico de Impulso ao Comercio 2015-2020