Plans e programas anuais/plurianuais

Neste apartado recóllense os diferentes Plans e programas anuais/plurianuais. Empregando as opcións de busca dispoñibles pódense filtrar por departamentos e/ou áreas temáticas.
Frecuencia de actualización: continua
Ten dispoñibles para consulta 130 actuacións:
A Presidencia da Xunta

Plan de software libre 2016

C. de Facenda e Administración Pública

Plan Estratéxico de Galicia 2015-2020

A Presidencia da Xunta

Axenda Dixital de Galicia 2020

A Presidencia da Xunta

Plan de Banda Larga 2020

Vicepresidencia primeira e C. de Presidencia, Xustiza e Turismo; C. de Facenda e Administración Pública

Plan de Mellora da Contratación Pública 2014-2016

Vicepresidencia primeira e C. de Presidencia, Xustiza e Turismo

Plan de Investimentos Conxuntos da Eurorrexión 2014-2020