Plans e programas anuais/plurianuais

Neste apartado recóllense os diferentes Plans e programas anuais/plurianuais. Empregando as opcións de busca dispoñibles pódense filtrar por departamentos e/ou áreas temáticas.
Frecuencia de actualización: continua
Ten dispoñibles para consulta 116 actuacións:
C. de Educación, Universidade e Formación Profesional

Plan Galego de Financiamento Universitario 2016-2020

A Presidencia da Xunta

Plan Senda 2020

C. de Economía, Emprego e Industria

Plan Estratéxico de Impulso ao Comercio 2015-2020

C. de Economía, Emprego e Industria

Axenda da competitividade Galicia: Industria 4.0

C. de Educación, Universidade e Formación Profesional

Estratexia Galega de Convivencia Escolar

A Presidencia da Xunta

Plan de Software Libre 2015

C. de Economía, Emprego e Industria

Oportunius