Plans e programas anuais/plurianuais

Neste apartado recóllense os diferentes Plans e programas anuais/plurianuais. Empregando as opcións de busca dispoñibles pódense filtrar por departamentos e/ou áreas temáticas.
Frecuencia de actualización: continua
Ten dispoñibles para consulta 111 actuacións:
Vicepresidencia e C. de Presidencia, Administracións públicas e Xustiza; C. de Facenda

Plan de Mellora da Contratación Pública 2014-2016

Vicepresidencia e C. de Presidencia, Administracións públicas e Xustiza

Plan de Investimentos Conxuntos da Eurorrexión 2014-2020

C. de Infraestruturas e Mobilidade

Plan de Seguridade Viaria de Galicia 2016-2020

C. de Educación, Universidade e Formación Profesional

Plan Galego de Financiamento Universitario 2016-2020

A Presidencia da Xunta

Plan Senda 2020

C. de Economía, Emprego e Industria

Plan Estratéxico de Impulso ao Comercio 2015-2020

C. de Economía, Emprego e Industria

Axenda da competitividade Galicia: Industria 4.0