Plans e programas anuais/plurianuais

Neste apartado recóllense os diferentes Plans e programas anuais/plurianuais. Empregando as opcións de busca dispoñibles pódense filtrar por departamentos e/ou áreas temáticas.
Frecuencia de actualización: continua
Ten dispoñibles para consulta 148 actuacións:
Vicepresidencia segunda e C. de Presidencia, Xustiza e Deportes

Plan de renovación do equipamento mobiliario da Administración de Xustiza en Galicia

Vicepresidencia segunda e C. de Presidencia, Xustiza e Deportes

IV Plan director da cooperación galega (2018-2021)

Vicepresidencia segunda e C. de Presidencia, Xustiza e Deportes

Plan anual da cooperación galega 2018

Vicepresidencia segunda e C. de Presidencia, Xustiza e Deportes

Estratexia Galega de Acción Exterior