Plans e programas anuais/plurianuais

Neste apartado recóllense os diferentes Plans e programas anuais/plurianuais. Empregando as opcións de busca dispoñibles pódense filtrar por departamentos e/ou áreas temáticas.
Frecuencia de actualización: continua
Ten dispoñibles para consulta 156 actuacións:
C. de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda; Axencia de Protección da Legalidade Urbanística

Plan de inspección urbanística para os anos 2020-2021

Vicepresidencia primeira e C. de Economía, Industria e Innovación

Estratexia integral de optimización loxística de Galicia

C. de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda

Estratexia Galega de Cambio Climático e Enerxía 2050

Vicepresidencia segunda e C. de Presidencia, Xustiza e Deportes

Plan anual da cooperación galega 2020