Plans e programas anuais/plurianuais

Neste apartado recóllense os diferentes Plans e programas anuais/plurianuais. Empregando as opcións de busca dispoñibles pódense filtrar por departamentos e/ou áreas temáticas.
Frecuencia de actualización: continua
Ten dispoñibles para consulta 15 actuacións da Vicepresidencia Primeira e Consellería de Presidencia, Xustiza e Deportes :
Vicepresidencia Primeira e Consellería de Presidencia, Xustiza e Deportes

Plan de Axilización Administrativa 2014-2016 (Plan Achega)

Vicepresidencia Primeira e Consellería de Presidencia, Xustiza e Deportes

III Plan Director da Cooperación Galega 2014-2017

Vicepresidencia Primeira e Consellería de Presidencia, Xustiza e Deportes

Plan Galego para o Fomento da Actividade Física Galicia Saudable

Vicepresidencia Primeira e Consellería de Presidencia, Xustiza e Deportes

Plan de Infraestructuras Xudiciais 2010-2015

Vicepresidencia Primeira e Consellería de Presidencia, Xustiza e Deportes

Plan Territorial de Emerxencias de Galicia