Plans e programas anuais/plurianuais

Neste apartado recóllense os diferentes Plans e programas anuais/plurianuais. Empregando as opcións de busca dispoñibles pódense filtrar por departamentos e/ou áreas temáticas.
Frecuencia de actualización: continua
Ten dispoñibles para consulta 22 actuacións da Consellería de Economía, Industria e Innovación :
Consellería de Economía, Industria e Innovación

Oportunius

Consellería de Economía, Industria e Innovación

Estratexia de Internacionalización da Empresa Galega 2020

Consellería de Economía, Industria e Innovación

Plan de Artesanía de Galicia

Consellería de Economía, Industria e Innovación

Plan estratéxico de RSE de Galicia 2012-2014

Consellería de Economía, Industria e Innovación

Plan Galego de Investigación, Innovación e Crecemento 2011-2015

Consellería de Economía, Industria e Innovación

Plan de aforro e eficiencia enerxética da Xunta 2011-2013

Consellería de Economía, Industria e Innovación

Plan Ágora Re-comercia 2010-2013

Consellería de Economía, Industria e Innovación

Impulsa Ourense. Plan de axudas para proxectos empresariais