Plans e programas anuais/plurianuais

Neste apartado recóllense os diferentes Plans e programas anuais/plurianuais. Empregando as opcións de busca dispoñibles pódense filtrar por departamentos e/ou áreas temáticas.
Frecuencia de actualización: continua
Ten dispoñibles para consulta 124 actuacións:
C. de Educación, Universidade e Formación Profesional

Plan de Dotación de Infraestruturas Educativas en Galicia 2016-2021

Vicepresidencia e C. de Presidencia, Administracións públicas e Xustiza

Plan anual da cooperación galega 2019

C. de Infraestruturas e Mobilidade

Plan de Transporte Público de Galicia

Vicepresidencia e C. de Presidencia, Administracións públicas e Xustiza

Plan de renovación do equipamento mobiliario da Administración de Xustiza en Galicia

Vicepresidencia e C. de Presidencia, Administracións públicas e Xustiza

IV Plan director da cooperación galega (2018-2021)

Vicepresidencia e C. de Presidencia, Administracións públicas e Xustiza

Plan anual da cooperación galega 2018