Plans e programas anuais/plurianuais

Neste apartado recóllense os diferentes Plans e programas anuais/plurianuais. Empregando as opcións de busca dispoñibles pódense filtrar por departamentos e/ou áreas temáticas.
Frecuencia de actualización: continua
Ten dispoñibles para consulta 166 actuacións:
C. de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades

Plan LÍA 2010/2015 de Bibliotecas Escolares para a Lectura, a Información e a Aprendizaxe

Consellería de Economía, Industria e Innovación

Plan Galego de Investigación, Innovación e Crecemento 2011-2015

Consellería de Economía, Industria e Innovación

Plan de aforro e eficiencia enerxética da Xunta 2011-2013

C. de Facenda e Administración Pública

2014.gal Axenda Dixital de Galicia

Vicepresidencia Segunda e Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda

Plan de xestión de residuos urbanos de Galicia 2010-2020

C. de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades

Plan de Emprendemento no Sistema Educativo de Galicia - Eduemprende

C. de Política Social e Xuventude

Plan Xuventude 2013

C. de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades

Plan galego de potenciación das linguas estranxeiras