Plans e programas anuais/plurianuais

Neste apartado recóllense os diferentes Plans e programas anuais/plurianuais. Empregando as opcións de busca dispoñibles pódense filtrar por departamentos e/ou áreas temáticas.
Frecuencia de actualización: continua
Ten dispoñibles para consulta 166 actuacións:
C. de Infraestruturas e Mobilidade

Plan de Transporte Metropolitano de Galicia

C. de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades

Plan Estratéxico da Cidade da Cultura 2012-2018

C. de Promoción do Emprego e Igualdade

Plan Integral de Apoio á Muller Embarazada 2012-2014

Vicepresidencia Primeira e Consellería de Presidencia, Xustiza e Deportes

Plan Galego para o Fomento da Actividade Física Galicia Saudable

C. de Facenda e Administración Pública

Plan galego de estatística 2012-2016

C. de Política Social e Xuventude

III Plan galego de acción voluntaria (2011-2014)