Plans e programas anuais/plurianuais

Neste apartado recóllense os diferentes Plans e programas anuais/plurianuais. Empregando as opcións de busca dispoñibles pódense filtrar por departamentos e/ou áreas temáticas.
Frecuencia de actualización: continua
Ten dispoñibles para consulta 113 actuacións:
Vicepresidencia e C. de Presidencia, Administracións públicas e Xustiza

Plan Territorial de Emerxencias de Galicia

C. de Economía, Emprego e Industria

Plan estratéxico para o cooperativismo