Plans e programas anuais/plurianuais

Neste apartado recóllense os diferentes Plans e programas anuais/plurianuais. Empregando as opcións de busca dispoñibles pódense filtrar por departamentos e/ou áreas temáticas.
Frecuencia de actualización: continua
Ten dispoñibles para consulta 111 actuacións:
C. de Infraestruturas e Mobilidade

Plan de Abastecemento de Galicia - Plan Auga

C. de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda

Plan de Ordenación do Litoral

Vicepresidencia e C. de Presidencia, Administracións públicas e Xustiza

Plan de Infraestructuras Xudiciais 2010-2015

Vicepresidencia e C. de Presidencia, Administracións públicas e Xustiza

Plan Territorial de Emerxencias de Galicia

C. de Economía, Emprego e Industria

Plan estratéxico para o cooperativismo