Plans e programas anuais/plurianuais

Neste apartado recóllense os diferentes Plans e programas anuais/plurianuais. Empregando as opcións de busca dispoñibles pódense filtrar por departamentos e/ou áreas temáticas.
Frecuencia de actualización: continua
Ten dispoñibles para consulta 156 actuacións:
A Presidencia da Xunta

Plan Senda 2020

Consellería de Economía, Industria e Innovación

Plan Estratéxico de Impulso ao Comercio 2015-2020

Consellería de Economía, Industria e Innovación

Axenda da competitividade Galicia: Industria 4.0

C. de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades

Estratexia Galega de Convivencia Escolar

C. de Facenda e Administración Pública

Plan de Software Libre 2015

Consellería de Economía, Industria e Innovación

Oportunius

Vicepresidencia Segunda e Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda

Plan galego de rehabilitación, aluguer e mellora de acceso á vivenda 2015-2020

Consellería de Economía, Industria e Innovación

Estratexia de Internacionalización da Empresa Galega 2020

Vicepresidencia Primeira e Consellería de Presidencia, Xustiza e Deportes

Programa de impulso democrático da Xunta de Galicia 2015-2016