Plans e programas anuais/plurianuais

Neste apartado recóllense os diferentes Plans e programas anuais/plurianuais. Empregando as opcións de busca dispoñibles pódense filtrar por departamentos e/ou áreas temáticas.


Frecuencia de actualización: continua

Ten dispoñibles para consulta 170 actuacións:

C. de Promoción do Emprego e Igualdade; Instituto Galego de Seguridade e Saúde Laboral

Estratexia de Seguridade e Saúde no Traballo de Galicia: Horizonte 2027

C. de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades

Estratexia de Educación Dixital 2030

C. de Infraestruturas e Mobilidade; Axencia Galega de Infraestruturas

Estratexia de Dixitalización e Innovación en materia de Estradas de Galicia

A Presidencia da Xunta; Secretaría Xeral da Emigración

Estratexia Retorna 2023-2026