Plan de atención ás persoas sen fogar en Galicia 2019-2023

Trátase do primeiro plan  contra o senfogarismo que se pon en marcha en Galicia. Para lograr un maior impacto das medidas, incorpora novos enfoques, potencia a coordinación, e dispón diferentes modalidades de recursos residenciais con distintas intensidades de acompañamento social.
 

O plan comprende un total de 108 medidas, distribuídas en 6 eixos e 22 obxectivos, nos que os diferentes departamentos implicados achegan novos enfoques e metodoloxías de intervención baseadas na coordinación e cooperación.

Data de aprobación: 24/7/2019