Información de transparencia das entidades instrumentais do sector público autonómico

Empregando as opcións dispoñibles pode filtrar as entidades instrumentais por departamentos e pola súa tipoloxía, atendendo ao sinalado na Lei 16/2010, do 17 de decembro, de organización e funcionamento da Administración xeral e do sector público autonómico de Galicia
Ten dispoñibles 19 entidades cos criterios que seleccionou:
C. de Economía, Emprego e Industria | Axencia pública autonómica

Axencia Galega da Industria Forestal (Xera)

C. de Economía, Emprego e Industria | Axencia pública autonómica

Axencia Galega de Innovación (Gain)

C. de Economía, Emprego e Industria | Outros entes públicos

Consello Galego de Relacións Laborais

C. de Economía, Emprego e Industria | Fundación do sector público autonómico

Fundación Centro Galego de Artesanía e Deseño

C. de Economía, Emprego e Industria | Fundación do sector público autonómico

Fundación Centro Tecnolóxico de Supercomputación de Galicia

C. de Economía, Emprego e Industria | Fundación do sector público autonómico

Fundación de Exposicións e Congresos da Estrada

C. de Economía, Emprego e Industria | Fundación do sector público autonómico

Fundación de Feiras e Exposicións de Ourense (Expourense)

C. de Economía, Emprego e Industria | Fundación do sector público autonómico

Fundación Feiras e Exposicións de Lugo

C. de Economía, Emprego e Industria | Fundación do sector público autonómico

Fundación Pública Galega da Formación para o Traballo

C. de Economía, Emprego e Industria | Axencia pública autonómica

Instituto Enerxético de Galicia (Inega)