Información de transparencia das entidades instrumentais do sector público autonómico

Empregando as opcións dispoñibles pode filtrar as entidades instrumentais por departamentos e pola súa tipoloxía, atendendo ao sinalado na Lei 16/2010, do 17 de decembro, de organización e funcionamento da Administración xeral e do sector público autonómico de Galicia
Ten dispoñibles 6 entidades cos criterios que seleccionou:
C. de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades | Axencia pública autonómica

Axencia Galega das Industrias Culturais (Agadic)

C. de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades | Consorcio autonómico

Consorcio Axencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia

C. de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades | Fundación do sector público autonómico

Fundación Camilo José Cela

C. de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades | Fundación do sector público autonómico

Fundación Cidade da Cultura de Galicia

C. de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades | Fundación do sector público autonómico

Fundación Galicia América

C. de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades | Fundación do sector público autonómico

Fundación Museo do Mar de Galicia