Información de transparencia das entidades instrumentais do sector público autonómico

Empregando as opcións dispoñibles pode filtrar as entidades instrumentais por departamentos e pola súa tipoloxía, atendendo ao sinalado na Lei 16/2010, do 17 de decembro, de organización e funcionamento da Administración xeral e do sector público autonómico de Galicia
Ten dispoñibles 15 entidades cos criterios que seleccionou:
Consellería de Economía, Industria e Innovación | Axencia pública autonómica

Axencia Galega de Innovación (Gain)

Consellería de Economía, Industria e Innovación | Fundación do sector público autonómico

Fundación Centro Tecnolóxico de Supercomputación de Galicia (Cesga)

Consellería de Economía, Industria e Innovación | Fundación do sector público autonómico

Fundación de Exposicións e Congresos da Estrada

Consellería de Economía, Industria e Innovación | Fundación do sector público autonómico

Fundación de Feiras e Exposicións de Ourense (Expourense)

Consellería de Economía, Industria e Innovación | Fundación do sector público autonómico

Fundación Feiras e Exposicións de Lugo

Consellería de Economía, Industria e Innovación | Fundación do sector público autonómico

Fundación Pública Artesanía de Galicia

Consellería de Economía, Industria e Innovación | Axencia pública autonómica

Instituto Enerxético de Galicia (Inega)

Consellería de Economía, Industria e Innovación | Fundación do sector público autonómico

Instituto Feiral da Coruña (Ifeco)

Consellería de Economía, Industria e Innovación | Fundación do sector público autonómico

Instituto Feiral de Vigo (Ifevi)

Consellería de Economía, Industria e Innovación | Outros entes públicos

Instituto Galego de Promoción Económica (Igape)