Información de transparencia das entidades instrumentais do sector público autonómico

Empregando as opcións dispoñibles pode filtrar as entidades instrumentais por departamentos e pola súa tipoloxía, atendendo ao sinalado na Lei 16/2010, do 17 de decembro, de organización e funcionamento da Administración xeral e do sector público autonómico de Galicia
Ten dispoñibles 16 entidades cos criterios que seleccionou:
Vicepresidencia segunda e C. de Economía, Empresa e Innovación | Axencia pública autonómica

Axencia Galega da Industria Forestal (Xera)

Vicepresidencia segunda e C. de Economía, Empresa e Innovación | Axencia pública autonómica

Axencia Galega de Innovación (Gain)

Vicepresidencia segunda e C. de Economía, Empresa e Innovación | Fundación do sector público autonómico

Fundación Centro Tecnolóxico de Supercomputación de Galicia (Cesga)

Vicepresidencia segunda e C. de Economía, Empresa e Innovación | Fundación do sector público autonómico

Fundación de Exposicións e Congresos da Estrada

Vicepresidencia segunda e C. de Economía, Empresa e Innovación | Fundación do sector público autonómico

Fundación de Feiras e Exposicións de Ourense (Expourense)

Vicepresidencia segunda e C. de Economía, Empresa e Innovación | Fundación do sector público autonómico

Fundación Feiras e Exposicións de Lugo

Vicepresidencia segunda e C. de Economía, Empresa e Innovación | Fundación do sector público autonómico

Fundación Pública Artesanía de Galicia

Vicepresidencia segunda e C. de Economía, Empresa e Innovación | Axencia pública autonómica

Instituto Enerxético de Galicia (Inega)

Vicepresidencia segunda e C. de Economía, Empresa e Innovación | Fundación do sector público autonómico

Instituto Feiral da Coruña (Ifeco)

Vicepresidencia segunda e C. de Economía, Empresa e Innovación | Fundación do sector público autonómico

Instituto Feiral de Vigo (Ifevi)