Información de transparencia das entidades instrumentais do sector público autonómico

Empregando as opcións dispoñibles pode filtrar as entidades instrumentais por departamentos e pola súa tipoloxía, atendendo ao sinalado na Lei 16/2010, do 17 de decembro, de organización e funcionamento da Administración xeral e do sector público autonómico de Galicia
Ten dispoñibles 6 entidades cos criterios que seleccionou:
Vicepresidencia primeira e C. de Presidencia, Xustiza e Turismo | Organismo autónomo

Academia Galega de Seguridade Pública (Agasp)

Vicepresidencia primeira e C. de Presidencia, Xustiza e Turismo | Outros entes públicos

Axencia Galega de Emerxencias (Axega)

Vicepresidencia primeira e C. de Presidencia, Xustiza e Turismo | Axencia pública autonómica

Axencia Turismo de Galicia

Vicepresidencia primeira e C. de Presidencia, Xustiza e Turismo | Fundación do sector público autonómico

Fundación Galicia Europa

Vicepresidencia primeira e C. de Presidencia, Xustiza e Turismo | Fundación do sector público autonómico

Fundación Semana Verde de Galicia (FSVG)

Vicepresidencia primeira e C. de Presidencia, Xustiza e Turismo | Sociedade mercantil pública autonómica

Sociedade Anónima de Xestión do Plan Xacobeo