Información de transparencia das entidades instrumentais do sector público autonómico

Empregando as opcións dispoñibles pode filtrar as entidades instrumentais por departamentos e pola súa tipoloxía, atendendo ao sinalado na Lei 16/2010, do 17 de decembro, de organización e funcionamento da Administración xeral e do sector público autonómico de Galicia
Ten dispoñibles 8 entidades cos criterios que seleccionou:
C. de Sanidade | Axencia pública autonómica

Axencia de Coñecemento en Saúde (Acis)

C. de Sanidade | Axencia pública autonómica

Axencia Galega de Sangue, Órganos e Tecidos (ADOS)

C. de Sanidade | Consorcio autonómico

Consorcio Oncolóxico de Galicia

C. de Sanidade | Fundación do sector público autonómico

Fundación Pública Galega de Medicina Xenómica

C. de Sanidade | Fundación do sector público autonómico

Fundación Pública Instituto Galego de Oftalmoloxía (Ingo)

C. de Sanidade | Fundación do sector público autonómico

Fundación Pública Urxencias Sanitarias Galicia 061

C. de Sanidade | Sociedade mercantil pública autonómica

Galaria Empresa Pública de Servicios Sanitarios, S.A.

C. de Sanidade | Organismo autónomo

Servizo Galego de Saúde (Sergas)