Información de transparencia das entidades instrumentais do sector público autonómico

Empregando as opcións dispoñibles pode filtrar as entidades instrumentais por departamentos e pola súa tipoloxía, atendendo ao sinalado na Lei 16/2010, do 17 de decembro, de organización e funcionamento da Administración xeral e do sector público autonómico de Galicia
Ten dispoñibles 7 entidades cos criterios que seleccionou:
C. do Medio Rural | Axencia pública autonómica

Axencia Galega da Calidade Alimentaria (Agacal)

C. do Medio Rural | Axencia pública autonómica

Axencia Galega da Industria Forestal (Xera)

C. do Medio Rural | Outros entes públicos

Axencia Galega de Desenvolvemento Rural (Agader)

C. do Medio Rural | Sociedade mercantil pública autonómica

Empresa Pública de Servizos Agrarios Galegos S.A. (Seaga)

C. do Medio Rural | Organismo autónomo

Fondo Galego de Garantía Agraria (Fogga)

C. do Medio Rural | Fundación do sector público autonómico

Fundación Centro Tecnolóxico da Carne

C. do Medio Rural | Sociedade mercantil pública autonómica

Xenética Fontao, S.A.