Instrumentos de xestión das entidades instrumentais

Neste apartado pódense consultar os contratos de xestión ou contratos programa das entidades integrantes do sector público autonómico, así como outros instrumentos de xestión destas entidades.