Xefes/as de gabinete e xefes/as de prensa

A relación de altos cargos actuais é a seguinte: