Teresa María Gutiérrez López

CONSELLERÍA DE INFRAESTRUTURAS E MOBILIDADE - Directora da Entidade Pública Empresarial Augas de Galicia

Teresa María Gutiérrez López

Naceu en Santander o 28 de xaneiro de 1965. É enxeñeira de Camiños, Canais e Portos pola Escola Superior de Santander.

A súa traxectoria profesional está vencellada ás infraestruturas hidráulicas e á xestión da auga: desde 1990 no sector privado, e na Administración autonómica desde o ano 2003, en que ingresou na Empresa Pública de Obras e Servizos Hidráulicos.

No ano 2005 accedeu por oposición ao posto de xefa do departamento da Oficina Técnica do organismo hidráulico autonómico e actualmente viña desenvolvendo as mesmas funcións en Augas de Galicia.

Ademais, ocupou entre 2013 e 2014 a Dirección Xeral do Instituto Galego da Vivenda e Solo e exerceu como concelleira delegada da Área de Desenvolvemento Urbano e Sostible no Concello de Santiago.