CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, INDUSTRIA E INNOVACIÓN - Directora de XesGalicia, S.G.E.I.T.C., S.A.U.

Raquel Rodríguez Espiño