María Jesús Piñeiro Bello

CONSELLERÍA DE SANIDADE - Directora xeral de Recursos Económicos do Servizo Galego de Saúde

María Jesús Piñeiro Bello

María Jesús Piñeiro Bello naceu en Vilagarcía de Arousa en 1977. Licenciouse en Dereito pola Universidade de Santiago de Compostela no ano 2000.

 

Funcionaria do Corpo de Habilitación Nacional (intervención e tesourería) 2007.

Interventora do Concello de Ponteareas (Pontevedra) 2008-2009.

Interventora do Concello de Bueu (Pontevedra) 2010-2011.

Interventora do Concello de Cangas (Pontevedra) 2011-2016.

Interventora do Concello de Vilanova de Arousa (Pontevedra) 2016 ata xaneiro de 2017.