Isidro García Téllez

CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA - Director xeral de Sogama, S.A.

Isidro García Téllez

Naceu en Huelva en 1958. Título Superior de Enxeñeiro Industrial (1975-1981). Estudos en ETSII de Sevilla na Especialidade de Procesos Químicos en plan especial de 6 anos desenvolto pola OCDE para unha formación máis personalizada e con miras ás necesidades de futuros técnicos nas empresas. MBA Máster de Dirección de Empresa de INSEAD - European Institute of Business Administration (1996-1997), máster organizado por EUROFORUM no Escorial en réxime de internado durante 5 semanas coa participación de profesorado internacional. Máster de Desenvolvemento de Habilidades Directivas en ESADE Madrid (2010-2011), master in Company organizado en ESADE sobre Desenvolvemento de Habilidades Directivas para o persoal de primeiro nivel da empresa, para desenvolver o Plan Estratéxico 2010-2015.

  • Actualidade: Dirección Xeral de Sogama (Sociedade Galega do Medio Ambiente). Director xeral de Sogama, dependendo do presidente de Sogama e do Consello de Administración como máximo responsable da dirección do Complexo Industrial de Sogama en Cerceda (A Coruña) - 2012
  • Dirección de Proxecto Central de Xeración de Enerxía con Biomasa de RENOVA, empresa do Grupo EUROPAC. Director responsable do Proxecto de Xeración de Enerxía con Biomasa de 16 MW, dependendo do Consello de Administración como máximo responsable da dirección do proxecto (2011-2012)
  • Dirección de Relacións Institucionais do Grupo Ence en Madrid. Director de Relacións Institucionais do Grupo Ence, dependendo da Dirección Xeral de Comunicación, Marca e Reputación, responsable da organización das Relacións Institucionais (2010-2011)
  • Dirección do Complexo Industrial de Ence Huelva. Director de Ence Huelva e Administrador Único de Celulosas e Enerxía (CENER). Dependendo da Dirección Xeral de Celulosas, dirección directa de 350 persoas no Complexo de Huelva con instalación de produción de pasta de 390,000 tn/ano e 750,000 MWh/ano e unha facturación de 270 mill. €. (2005-2010)  
  • Dirección de Produción do Complexo Industrial de Ence Pontevedra. Director de Produción de Ence Pontevedra. Dependendo do director do Complexo Industrial de Ence Pontevedra, dirección directa de 300 persoas cunha instalación de produción de 380,000 tn/ano e 250,000 MWh de enerxía con biomasa (2002-2005)                                                                      
  • Departamento de Produción de Pastas Ence Pontevedra. Xefe do Departamento de Produción de Pastas Ence Pontevedra. Dependendo do director de Produción, dirección directa de 120 persoas no departamento de Produción de Pasta e Parque de Madeiras (1983-2002)                                                                            

Data de nomeamento: reunión do Consello de Administración de Sogama con data do 25 de setembro de 2012.