José Antonio Cerdeira Pérez

CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA - Director da Axencia de Protección da Legalidade Urbanística

José Antonio Cerdeira Pérez

Naceu en México en 1972. É licenciado en Dereito pola Universidade de Santiago de Compostela.

Funcionario con habilitación de carácter nacional (secretario-interventor).

Secretario do Concello da Cañiza entre os anos 2000 e 2004 e secretario-interventor do Concello de Boborás entre 2004 e 2015.

Desde febreiro de 2015 é director da Axencia de Protección da Legalidade Urbanística.