CONSELLERÍA DE POLÍTICA SOCIAL E IGUALDADE - Conselleira

Fabiola García Martínez

Naceu en Ribeira en 1985. É licenciada en Dereito pola Universidade de Santiago de Compostela.

  • Desde xuño de 2015 foi primeira tenente de alcalde do Concello de Ribeira, ademais de concelleira delegada de Administración, Transparencia, Atención e Participación Cidadá, Promoción e Dinamización Económica e Cultura.
  • Ao longo da súa carreira profesional formou parte dos gabinetes das consellerías de Facenda, Economía e Industria e Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza.
  • Con anterioridade, traballou en prácticas no departamento de Dereito Fiscal nun despacho de avogados.
  • Como formación complementaria, é máster en Dereito Empresarial polo Centro de Estudios Garrigues e diploma en EAP (English for Academic Purposes) pola University College London.
  • Desde decembro de 2016 ata setembro de 2018 foi directora xeral de Maiores e Persoas con Discapacidade na Consellería de Política Social.

Contacto: gabinete.politicasocial@xunta.gal
Tel.: 981 544 619 / 21
Fax: 981 545 620

 

Retribución anual:
Salario bruto anual: 72.303,12 €
Total anual: 72.303,12 €