Axenda institucional de altos cargos

Axenda institucional de altos cargos

O artigo 7 da Lei 1/2016, do 18 de xaneiro, de transparencia e bo goberno sinala, dentro das obrigas específicas de información institucional, organizativa e de planificación a de publicar as "axendas da actividade institucional pública dos membros da Xunta de Galicia e das persoas que ocupen altos cargos, que se manterán públicas, como mínimo, durante un ano".

febreiro 24

Axenda do día 24/02/2024
Axenda do día 23/02/2024
Axenda do día 22/02/2024
Axenda do día 21/02/2024
Axenda do día 20/02/2024
Axenda do día 19/02/2024
Axenda do día 18/02/2024
Axenda do día 17/02/2024
Axenda do día 16/02/2024
Axenda do día 15/02/2024
Axenda do día 14/02/2024
Axenda do día 13/02/2024
Axenda do día 12/02/2024
Axenda do día 11/02/2024
Axenda do día 10/02/2024
Axenda do día 09/02/2024
Axenda do día 08/02/2024
Axenda do día 07/02/2024
Axenda do día 06/02/2024
Axenda do día 05/02/2024