María Pilar Arias Graña

CONSELLERÍA DE INFRAESTRUTURAS E MOBILIDADE - Secretaria xeral técnica

María Pilar Arias Graña

Naceu en Castroverde (Lugo) en 1972. Licenciada en dereito pola Universidade de A Coruña e funcionaria do corpo superior da Administración Xeral da Xunta de Galicia.

Comezou a súa traxectoria profesional no sector privado, como avogada en diversas consultorías de enxeñeiros e como responsable de asistencias técnicas para diferentes administracións publicas.

Desempeñou diversos postos na Empresa Pública de Obras e Servicios Hidráulicos e na Entidade Pública Empresarial Augas de Galicia, primeiro en distintos departamentos destas entidades e, posteriormente, como apoio xurídico á dirección de Augas de Galicia.

No ámbito académico participou na xestión de publicacións académicas formando parte do consello de redacción de revistas xurídicas, tendo publicado diversos artigos xurídicos e comunicacións en congresos.