Arturo López Iglesias

CONSELLERÍA DE FACENDA E ADMINISTRACIÓN PÚBLICA - Interventor xeral da Comunidade Autónoma

Arturo López Iglesias

Naceu na Estrada en 1973. Licenciado en Matemáticas pola Universidade de Santiago de Compostela, universidade na que tamén realizou un máster en Administración Financeira e Tributaria e un curso de posgraduado en Dereito Tributario. Posúe tamén un máster en Big Data e Bussines Analitycs pola Universidade Complutense de Madrid.

Asemade, realizou os seguintes cursos na Xunta de Galicia: "Curso para a obtención do diploma da escala superior de finanzas especialidade intervención" e "Curso para a obtención do diploma da escala superior de finanzas especialidade inspección e xestión tributaria".

Subdirector Xeral de Coordinación Administrativa e Control Orzamentario na Consellería de Cultura (2008-2010).

Subdirector Xeral de Planificación Económica na Consellería de Facenda (2010-2012).

Subdirector Xeral de Programación Financeira do Sector Público na Consellería de Facenda (2012- 2017).

Auditor do Consello de Contas de Galicia desde o 2017 ata novembro de 2021.