María Sagrario Pérez Castellanos

CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA - Directora xeral de Calidade Ambiental, Sostibilidade e Cambio Climático

María Sagrario Pérez Castellanos

Nada en Cáceres en 1962, é licenciada en Veterinaria pola Universidade Complutense de Madrid e funcionaria de carreira membro dos servizos veterinarios oficiais da Xunta. Ten o diploma de directivo da Administración autonómica de Galicia e o certificado de curso de capacitación para funcionarios estranxeiros da FSIS–USA.

Veterinaria clínica en exercicio privado de 1985 a 1991.

En 1991 comeza a súa andaina na Administración pública galega ata acadar o título de funcionaria de carreira en 1994.

Ocupou diversos cargos na Administración galega entre 1994 e 2001 como xefa de servizo de Control Alimentario e subdirectora xeral de programas de Saúde Pública.

Dende o ano 2002 e ata o 2012 exerce diferentes cargos en varias administracións e institucións:

  • Xefa de gabinete do conselleiro de Sanidade de Madrid
  • Subdirectora de Alertas Alimentarias na Axencia Española de Seguridade Alimentaria
  • Conselleira de Sanidade e Consumo na representación permanente de España ante a UE en Bruxelas
  • Xefa de gabinete do conselleiro de Sanidade da Xunta de Galicia
  • Conselleira de Asuntos Autonómicos na representación permanente de España ante a UE en Bruxelas
  • Asesora parlamentaria do Grupo Popular no Congreso dos Deputados
  • Directora xeral de Saúde Pública da Xunta de Galicia
  • Secretaria xeral técnica da Consellería de Sanidade da Xunta de Galicia
  • Directora xeral de Carteira Básica de Servizos do SNS e Farmacia no Ministerio de Sanidade, Servizos Sociais e Igualdade

Dende o ano 2012 ata o seu actual nomeamento ocupou o posto de responsable de asuntos científicos e regulatorios de Coca-Cola Iberia.