Rosa Quintana Carballo

CONSELLERÍA DO MAR - Conselleira

Rosa Quintana Carballo

Naceu no ano 1959. É licenciada en Ciencias Biolóxicas na Universidade de Santiago de Compostela. Doutorado en Bioloxía coa tese "Contribución ao coñecemento do desenvolvemento gonadal do mexillón galego cultivado".

  • Comezou a traballar como funcionaria na Consellería de Pesca, Marisqueo e Acuicultura como inspectora pesqueira.
  • Ocupou os postos de xefa de sección de Inspección Pesqueira, xefa do Servizo de Marisqueo e de delegada territorial da devandita consellería en Vigo.
  • Foi nomeada directora xeral de Innovación e Desenvolvemento Pesqueiro da Consellería de Pesca e Asuntos Marítimos.
  • Desde a súa licenciatura ata a actualidade participou como relatora en diversos cursos relacionados co mundo da pesca e publicou distintos traballos, tamén relacionados coa pesca, o marisqueo e a acuicultura.
  • No ano 2007 participou como experta da Unión Europea na celebración de seminarios sobre lexislación alimentaria na UE para produtos da pesca e acuicultura en Puerto Varas (Chile).
  • Desde 2009 a 2012 foi conselleira do Mar.
  • Desde 2012 a 2015 exerceu como conselleira do Medio Rural e do Mar, volvendo ser nomeada como conselleira do Mar en outubro de 2015.